பா.ம.கவில் எதிர்ப்பு அலை!


சமீபத்தில் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள செய்தியை அறிந்து பாமகவினர் வன்னியர் சங்கத்தினர் டாக்டர் ராமதாசுக்கு எதிரான ஒரு நிலையை எடுத்து வருகிறார்கள். இதன் மூலம் பாமக கட்சி மிகப் பெரிய அளவில் இழப்பை சந்திக்கும்- நிலை உருவாகியுள்ளது. டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்க-ளுக்கு எதிராக வன்னியர்கள் அணி திரள்கிறார்கள்.