வியாபாரிகள் நலச்சங்க விழாமேடவாக்கம் சங்க தலைவர் பழனி தலைமையில் 37-ஆவது ஆண்டு வியாபாரிகள் நலச்சங்க விழா நடைபெற்றது அப்பொழுது எடுத்தப் படம்.