கட்சி சின்னம், அடையாளங்கள் அணியக்கூடாது வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுரை


   


பொதுவாக தேர்தல் பணியில் வேட்பாளர் சார்பாக செயல்படவும், உதவி புரியவும் வாக்குச்சாவடி முகவர் வேட்பாளரால் நியமிக்கப்படுகிறார். அவர் வாக்குப்பதிவின்போது ஆள் மாறாட்டம் இருப்பின் வாக்குச்சாவடி தலைமை அதிகாரியின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்று ஆள்மாறாட்டம் செய்வதைத் தவிர்க்க உதவலாம்.

வாக்கெடுப்பு முடிந்த பின்னர் அந்த வாக்குச்சாவடியில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குச் சீட்டுகள், வாக்குப்பதிவு கருவிகள் மற்றும் தாள் முத்திரைகள் வரிசை எண்களைக் குறித்துக் கொள்ளலாம். வாக்குப்பதிவு கருவிகள் வாக்கெடுப்புக்காகத் தயார் செய்யப்படும் முன் அவற்றுள் விதிமுறைகளின் கீழ் இருக்க வேண்டிய அடையாள அட்டைத் துண்டு தவிர, வேறு எதுவும் இல்லை என்பதைப் பார்வையிட்டு உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.

வாக்குப்பதிவு கருவிகள் வாக்கெடுப்பு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பும் வாக்கெடுப்பு முடிந்த பின்பும் முறையாக முத்திரை இடப்படுவதை உறுதி செய்துகொள்வதுடன் விரும்பினால் தன் முத்திரையையும் அதில் பதிக்கலாம்.

ஒவ்வொரு வாக்காளரும் யாருக்கு வாக்களிக்கின்றனர் என்பதை நேரடியாகத் தெரிந்துகொள்வதோ, மறைமுகமாக அறிய முயற்சிப்பதோ கூடாது. வாக்குச்சாவடி முகவர் வேட்பாளரின் பெயர் மற்றும் அவரது தேர்தல் சின்னம் அடங்கிய எதையும் வைத்து கொண்டு வாக்குச்சாவடியினுள் பணியாற்றக்கூடாது.

வாக்காளர்களை நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ, சைகை மூலமாகவோ அல்லது சங்தேகக் குறிகள் மூலமாகவோ எந்த ஒரு சின்னத்திலும் வாக்களிக்கத் தூண்டக்கூடாது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.