இனிய தலைவர்
வாழப்பாடி கே.ராமமூர்த்தியின்
பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்