புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்!

புதிய ஆண்டை 2022 வரவேற்போம்
கடந்த ஆண்டு 2022 வழியனுப்பிவைப்போம்
நலம் தரும் வளம் தரும்
ஆண்டாக அமையட்டும்
அக்னிமலர்கள் வாசகர்களின் எண்ணிக்கை
வாசிப்பு தன்மையும் உயரட்டும்.
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்


- ஆர்