இந்தியாவில் மரபணு மாறிய புதிய வகை கொரோனா கண்டுபிடிப்பு - சுகாதாரத்துறை தகவல்