கமலஹாசன் தலைமையில் மூன்றாவது அணி திராவிட கழகங்களுக்கு சவால்!