அகில இந்திய காங்கிரஸ் உடைகிறது குலாம்நபி ஆசாத் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு கடிதம்